Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN:
Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Hofman Agr. Prod. bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Hofman Agr. Prod.; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Levering:
Het afleveren van uw goederen geschiedt binnen 7 werkdagen. Mocht dit op een of andere manier niet lukken dan wordt u daarvan binnen de zelfde termijn op de hoogte gesteld. De levering geschiedt zoals u het heeft aangegeven via de bestelprocedure van deze website.
Herroepingsrecht:
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@hofmanap.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Hofman Agrarische Produkten
Grimbergerweg 11
7467 PR Notter

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn voor uw rekening. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U dient deze goederen ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.

De kosten van de retourzending zijn in overleg.
Van retourzending uitgesloten:
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Garantiebepaling:
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Toepasselijk recht:
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.