Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Informatie Zaaizaden


HOFMAN AGRARISCHE PRODUCTEN  
Grimbergerweg 11  7467 PR Notter  
tel: 0548-512979


Informatie zaaizaden/zaaiadvies.

Door het aanleggen van een faunarand of -akker kunt u dekking en bescherming bieden  aan haar- en veerwild, evenals voedsel te waarborgen voor in de winter .
Ook creëert  u een verhoging van biodiversiteit; door een gevarieerde samenstelling voor ( niet-bejaagbare) diersoorten als (zang)vogels en insecten als vlinders en bijen.
Daarbij kan, door te zorgen voor afleidende teelt, ook schade worden voorkomen door reeën, hazen en konijnen op omliggende landbouwgrond, kwekerijen en bossen.
U kunt de natuur een handje helpen door op een voldoende lichte plek,  b.v. een open plek in het bos, een akkertje midden in het veld of een overhoekje een fauna-akkertje aan te leggen.
Akkers hebben in het algemeen veel licht nodig, dus het liefst niet onder of in de schaduw van bomen aanleggen.

Naast dat veel mengsels voedsel, dekking en rust bieden voor alle fauna, is het ook een lust voor het oog door aanwezigheid van mooi bloeiende soorten als phacelia, zonnebloem, korenbloem.
Diverse granen, klavers, lupinen, erwten, wikken, duivenbonen, serradella, bladrammenas, gele mosterd dragen tevens bij aan de structuur en vruchtbaarheid van de bodem.
Soorten als mergkool, bladkool, anijs, serradella, phacelia zorgen gedurende de herfst en winter, als de akkers kaal zijn voor dekking,  maar vooral voor voedsel en vocht . Loof bevat veel vocht, dit is vooral van belang bij langere vorst- en sneeuwperioden.
Grassen in een mengsel zorgen voor voedsel ( zaad en jonge grassprietjes), maar ook voor dekking.
Zaadsoorten als klavers en kruiden trekken veel insecten aan, dus prima voor patrijs en fazant.

Het succes van een goede faunarand of -akker staat of valt met goed voorbewerken van de grond.
Als eerste lastige onkruiden verwijderen. Dit kan door gebruik te maken van een bestrijdingsmiddel , dit minimaal twee weken laten afsterven. Wilt of mag u geen gebruik maken van chemische onkruidbestrijding, dan kunt u uw zaden in rijen zaaien, waarna u de grond gemakkelijk kunt schoffelen.
Indien u geen bestrijdingsmiddel wilt gebruiken dan deze stap overslaan. ( Dan wel direct na het ploegen inzaaien, om zo het onkruid voor te blijven!). Onkruidzaden zijn zeer hardnekkig, na bewerking van de grond zullen er altijd wel wat onkruiden opkomen. Komt er na het inzaaien veel onkruid op, dan is het raadzaam om het onkruid te toppen, d.w.z. hoog maaien om zo de onkruidplant uit te putten.
Indien nodig bemesten met drijf- of stalmest.
Dan de grond frezen en bekalken met ongeveer 30 kg landbouwkalk per are (100 m2 ) vervolgens omploegen. Met ploegen (ca 25 cm) wordt bereikt dat de ongewenste onkruidzaden diep in de bodem worden gebracht en zo niet meer kunnen kiemen. Na het ploegen de grond egaliseren, zodat er een mooi zaaibed ontstaat.
Hierna of handmatig of machinaal inzaaien (maximaal 1-2 cm diep) en licht inharken of aanrollen. Pas bij handmatig inharken ervoor op dat u niet alle zaden naar één zijde van het perceel harkt.  Bij het handmatig inzaaien kunt u ook de Streudeg gebruiken. Dit is een handgereedschap met de functie van een eg, maakt het harken lichter en eenvoudiger dankzij 13 slim geplaatste tanden. U kunt er de grond mee los krabben, verdelen en egaliseren. De Streudeg is o.a. te koop via www.schoppenshop.nl.  Ook staat op deze site een filmpje van de werking van de Streudeg.

BELANGRIJK:
Altijd de grond goed bewerken/omzetten voordat u zaait, want als u de zaden zomaar bovenop een perceel strooit kiemt het zaad niet.
Na het inzaaien ook de zaden lichtjes onderwerken en eventueel aanrollen.

Zaai vooral bloemenmengsels niet te diep, anders komt het niet goed op. Een heel dun laagje zand erover is voldoende.
Let op: meerjarige bloemenmengsels als de Floramix ,het Fieldmengsel, de Countrymix  zeer ondiep zaaien, op een zeer schrale, onkruidvrije, omgezette grond. Ook bij meerjarige bloemenmengsels zult u na een aantal jaren soorten gaan missen, immers op de ene grondsoort doet de ene bloem het beter als de ander.
Zaai geen bloemenmengsels door een bestaand grasland, dit kan alleen mits het een heel traaggroeiend perceel grasland betreft, dus absoluut geen productiegras als een BG3 of een BG11 en u de grasmat goed kort heeft gemaaid , daarna de grond goed heeft gefreesd en bewerkt  en het perceel moet de laatste jaren niet zijn bemest. Grassen groeien namelijk veel sneller als bloemenmengsels en de grassen zullen de bloemenzaden dan onderdrukken. Bijna altijd is het resultaat zeer teleurstellend.
Wilt u wel een ondergroei van gras dan is het beter om een traaggroeiend gras in verhouding te mengen met een bloemenmengsel, wij kunnen u daarin adviseren. Ook hier geldt; wel eerst het hele perceel ploegen en een goed zaaibed maken en dan pas inzaaien.

Bemesten: Voldoende bemesting is belangrijk. Het beste kunt u hiervoor advies inwinnen bij een professional als een loonwerker, agrarisch toeleveringsbedrijf of een boer bij u in de buurt.
Magnesiumgebrek kunt u meestal waarnemen als het gewas geel in plaats van heldergroen op komt. Kieseriet is een middel die het magnesiumgebrek in de grond opheft.
Let wel op dat u de grond niet teveel bemest! Zeker bloemen- en kruidenmengsels hebben belang bij schrale grond.
Mest  bevordert de groei van grasachtigen t.o.v. kruidachtigen.

Het inzaaien van een perceel kunt u het beste doen in de periode vanaf eind maart/liefst april tot eind mei.
Wacht het liefst met inzaaien tot de kans op nachtvorst voorbij is, de grond enigszins is opgewarmd en indien mogelijk in een vochtige periode. Zaait u te vroeg in en komt daarna nog een vorstperiode, dan hebt u kans dat de net ontkiemde zaden bevriezen.
Heeft u ingezaaid en dient zich daarna een droge periode aan en u heeft de mogelijkheid om het perceel te besproeien, doe dit dan, u heeft anders de kans dat het (net ontkiemde) zaad verdroogd.
Uiteraard blijft het altijd moeilijk om de juiste tijd van inzaaien te kiezen, de natuur laat zich nu eenmaal niet leiden!

Ook in het najaar na de oogst van granen of maïs kunt u nog een wildakker inzaaien met een herfst- of najaarsmengsel. Dit mengsel is speciaal samengesteld voor de winterperiode: de moeilijkste periode om aan voldoende voedsel te komen of dekking te vinden.  De winter is na predatie en ziekte, een van de bedreigingen voor onze fauna. De meeste soorten in deze mengsels zijn winterhard en hebben een hoge voedingswaarde.

Graag willen wij u er op attenderen om de verschillende soorten mengsels (of zaden) nooit zo maar met elkaar te mengen.
Onze zaadmengsels zijn allemaal op elkaar afgestemd, zodat het ene het andere niet overgroeid. Wilt u de verschillende soorten zaaien, dan kunt u beter in stroken zaaien. Losse zaden kunt u wel in verhouding met elkaar mengen. U kunt ons altijd raadplegen voor advies.
Ook adviseren wij om u te houden aan de door ons opgegeven zaaihoeveelheden per hectare, zeker als u mengsels te dik inzaait dan zullen de soorten die zich het snelst ontwikkelen de rest van de soorten onderdrukken. Gebruik voor  liever nog iets minder als teveel zaad.  

Als u voor een zaad/mengsel kiest waarvoor u slechts een kleine hoeveelheid zaad nodig hebt, dan kunt u het zaad het best mengen met scherp zand om zo meer volume te creëren. Stel uw zaaimachine in op de juiste zaaihoeveelheid per hectare en als u het zaad laat inzaaien door b.v. een loonwerker, attendeer deze er dan op zijn zaaimachine in te stellen op de juiste zaaihoeveelheid per hectare.

De juiste hoeveelheid zaden berekenen:
1 hectare grond is een oppervlakte van 100 m x 100 m = 10.000 m², een hectare wordt afgekort naar HA en ook wel een bunder genoemd.
1 are is een oppervlakte van 10 m x 10m= 100 m².
Om de juiste hoeveelheid zaden te kopen voor uw perceel moet u de grootte van het perceel hebben bepaald en weten hoeveel kg per hectare er moet worden gezaaid.
Het  benodigde aantal kg/ha delen door 10.000, dit getal vermenigvuldigen met de oppervlakte van uw perceel. De uitkomst van deze som is het benodigde zaad.
Rekenvoorbeeld:
U kiest een mengsel met een zaaiadvies van 35 kg/ha en uw perceeloppervlakte is 3000 m².
35: 10.000x3000m²= 10½ kg zaden nodig.

Wij, Hofman Agrarische Producten te Notter, hebben veel verschillende akker- en bloemenmengsels in ons pakket.
Kijkt u eens op onze website www.natuurzaden.nl . Hier vindt u de samenstelling van de verschillende mengsels, evenals de geadviseerde zaaihoeveelheden en ook een lijst van de enkelvoudige zaden en zaaihoeveelheden. Natuurlijk mag u ons ook altijd even bellen op telefoonnummer 0548-512979 of emailen; info@hofmanap.nl, wij adviseren u graag!


Jolande Hofman

HOFMAN AGRARISCHE PRODUCTEN
Grimbergerweg 11
7467 PR Notter
www.hofmanap.nl
www.natuurzaden.nl
www.paardenwei.nl