Informatie Zaaizaden

HOFMAN AGRARISCHE PRODUCTEN
Grimbergerweg 11  
7467 PR Notter  
tel: 0548-512979

Informatie zaaizaden/zaaiadvies.

Een paar algemene regels:
- Bewerk de grond goed: Spit de grond om en egaliseer voordat u inzaait, maak de grond onkruidvrij.  Zaai niet door bestaand grasland.
- Zaai niet te vroeg, eind april - begin mei is vroeg genoeg. De grond moet zijn opgewarmd en de kans op nachtvorst voorbij is.
- Zaai niet te dik.
- Zaai op een lichte, zonnige plek, dus niet in de schaduw.
- Voor meer volume, meng het zaad met scherp zand.
- Na het zaaien, licht inharken en aanrollen.
- Indien nodig besproeien.

Door het aanleggen van een faunarand of -akker kunt u dekking en bescherming bieden aan haar- en veerwild, evenals voedsel te waarborgen voor in de winter .
Ook creëert  u een verhoging van biodiversiteit; door een gevarieerde samenstelling voor ( niet-bejaagbare) diersoorten als (zang)vogels en insecten als vlinders en bijen.
Daarbij kan, door te zorgen voor afleidende teelt, ook schade worden voorkomen door reeën, hazen en konijnen op omliggende landbouwgrond, kwekerijen en bossen.
U kunt de natuur een handje helpen door op een voldoende lichte plek,  b.v. een open plek in het bos, een akkertje midden in het veld of een overhoekje een fauna-akkertje aan te leggen. U kunt ook meerdere kleine fauna-akkers van een paar are aanleggen i.p.v. één grote, zo dienen deze kleine fauna-akkers als stapsteen door het veld en kan het wild zich onder dekking verplaatsen.
Akkers hebben in het algemeen veel licht nodig, dus het liefst niet onder of in de schaduw van bomen aanleggen.

Naast dat veel mengsels voedsel, dekking en rust bieden voor alle fauna, is het ook een lust voor het oog door aanwezigheid van mooi bloeiende soorten als phacelia, zonnebloem, korenbloem.
Diverse granen, klavers, lupinen, erwten, wikken, duivenbonen, serradella, bladrammenas, gele mosterd dragen tevens bij aan de structuur en vruchtbaarheid van de bodem.
Soorten als mergkool, bladkool, anijs, serradella, phacelia zorgen gedurende de herfst en winter, als de akkers kaal zijn voor dekking,  maar vooral voor voedsel en vocht . Loof bevat veel vocht, dit is vooral van belang bij langere vorst- en sneeuwperioden. Bladkool en mergkool hebben een wat dikkere stengel die wordt gegeten, bladrammenas, stoppelknol en voederbiet vormt een knol onder de grond, bij spruitkool vormen zich kleine kooltjes aan de stengel. Bij zaden van serradella, erwten, mosterd  krijgen de planten peultjes aan de plant, die weer gegeten worden.
Grassen in een mengsel zorgen voor voedsel ( zaad en jonge grassprietjes), maar ook voor dekking.
Zaadsoorten als klavers, lupine, zonnebloem trekken veel insecten aan, de larven en eitjes hiervan zijn een goede voedselbron  voor patrijs, duif,  fazant en vogels. Daarnaast zijn ook de soorten mosterd, phacelia, boekweit, goudsbloem en lucerne zeer geschikt. Vogels als geelgorzen, vinken, groenlingen en ringmussen trekken goed op japanse haver.
Reewild: boekweit, grassen, (perzische) klaver, goudsbloem, serradella, anijs, koolsoorten, kruiden. Kruiden en klavers versterken de afweer. Boekweit is een traktatie.
Haas: grassen, granen, klavers, kruiden, knollen, koolsoorten.
Wild zwijn: phacelia, mosterd, koolzaad, perzische klaver, boekweit, voederbieten, knollen, grassen, kruiden, granen. Zijn alleseters. Vooral eiwitrijk, denk aan lucerne, spruitkool, quinoa, erwten.
Bijenweide: klaver, serradella, lucerne, phacelia, boekweit, koolzaad, lupine, zonnebloem, mosterd, bladrammenas, ons Bijenmengsel Basic of Classic bevat vele soorten uit dit rijtje.

Het succes van een goede faunarand of -akker staat of valt met goed voorbewerken van de grond.
Als eerste lastige onkruiden verwijderen. Dit kan door gebruik te maken van een bestrijdingsmiddel , dit minimaal twee weken laten afsterven. Wilt of mag u geen gebruik maken van chemische onkruidbestrijding, dan kunt u uw zaden in rijen zaaien, waarna u de grond gemakkelijk kunt schoffelen.
Indien u geen bestrijdingsmiddel wilt gebruiken dan deze stap overslaan. ( Dan wel direct na het ploegen inzaaien, om zo het onkruid voor te blijven!). Ongewenste kruiden, meestal onkruiden genoemd, zijn zeer hardnekkig; na bewerking van de grond zullen er altijd wel wat onkruiden opkomen. Komt er na het inzaaien veel onkruid op, dan is het raadzaam om het onkruid een paar keer te toppen, d.w.z. hoog maaien  ( 5 cm boven het maaiveld) om zo de onkruidplant uit te putten. Zorg er wel voor dat het onkruid nog geen zaad heeft gevormd. U kunt ook een vals zaaibed maken: bewerk de grond, laat onkruid kiemen, maar niet in zaad schieten en bewerk de grond dan nogmaals en zaai daarna in. Echter ook deze bewerking  geeft geen garantie dat er helemaal geen onkruid meer opkomt.
Veel voorkomende onkruiden zijn melganzevoet ( ook wel mel of melde genoemd) perzikkruid, akkerdistel, ridderzuring en paardenbloem en brandnetel, en in mindere mate St.Jacobskruiskruid. Dit zijn onkruiden die niet in onze mengsels voorkomen. Al deze onkruiden gedijen goed in omgewoelde/omgezette, vochtige en voedselrijke grond. Het voor dier en mens giftige tweejarige St. Jacobskruiskruid daarentegen juist op zonnige plaatsen en op droge tot matig droge, schrale gronden.
Wilt u deze verwijderen, dan kunt u plaatselijk bestrijden, wieden, toppen of de gehele plant inclusief de wortel uit de grond verwijderen. Doe dit wel voordat de plant zaad of bloem heeft gevormd om verdere uitzaai te voorkomen. Zaden van de melganzevoet blijven b.v. wel 5 jaar kiemkrachtig en zijn ook lichtkiemers, d.w.z. het zaad heeft maar een heel klein beetje licht nodig om het kiemproces op gang te brengen.
Echter, de genoemde onkruidsoorten zijn ook belangrijke voedselleveranciers: vink-achtigen en duiven eten de zaden van de melganzevoet. Net als de bloem van de akkerdistel aantrekkelijk is voor bijen en hommels, vlinders, wantsen- en keversoorten: zij halen allemaal voedingstoffen uit de plant, daarnaast is de plant een prima broedplaats is voor vink/putter/veldleeuwerik. Ook eten vogels de zaden van het perzikkruid. De grote brandnetel trekt vele vlinders en rupsen. Het St. Jacobskruiskruid is waardplant voor de zebrarups en St.Jacobsvlinder, en trekt de kever en zaadvlieg. Dus ondanks dat wij deze planten benoemen als onkruid, zijn deze deels wel erg belangrijk voor de fauna.
De volgende stap is de grond frezen en eventueel bekalken met ongeveer 30 kg landbouwkalk per are (100 m2 ) vervolgens goed omploegen. Met ploegen (ca 25 cm) wordt bereikt dat de ongewenste onkruidzaden diep in de bodem worden gebracht en zo niet meer kunnen kiemen. Na het ploegen de grond egaliseren, zodat er een mooi zaaibed ontstaat.
Hierna of handmatig of machinaal inzaaien (maximaal 1-2 cm diep) en licht inharken of aanrollen. Pas bij handmatig inharken ervoor op dat u niet alle zaden naar één zijde van het perceel harkt.  Bij het handmatig inzaaien kunt u ook de Streudeg gebruiken. Dit is een handgereedschap met de functie van een eg, maakt het harken lichter en eenvoudiger dankzij 13 slim geplaatste tanden. U kunt er de grond mee los krabben, verdelen en egaliseren. De Streudeg is o.a. te koop via www.schoppenshop.nl.  Ook staat op deze site een filmpje van de werking van de Streudeg.

BELANGRIJK:
Altijd de grond goed bewerken/omzetten c.q. ploegen en de grond egaliseren voordat u zaait, want als u de zaden zomaar bovenop een onbewerkt  perceel strooit kiemt het zaad niet. Na het inzaaien ook de zaden lichtjes onderwerken en eventueel aanrollen.
Ook geen zaden door een bestaand grasland zaaien. Gras groeit sneller als de bloemenzaden en onderdrukken deze dan. Dus ook geen zaden zomaar bovenop een bestaand grasland strooien, de bloemenzaden zullen niet kiemen. Grond altijd bewerken voor het inzaaien.

Zaai vooral bloemenmengsels niet te diep, anders komt het niet goed op. Een heel dun laagje zand erover is voldoende.
Let op: meerjarige bloemenmengsels als de Floramix ,het Fieldmengsel, de Countrymix  zeer ondiep zaaien, op een zeer schrale, onkruidvrije, omgezette c.q. geploegde grond. Ook bij meerjarige bloemenmengsels zult u na een aantal jaren soorten gaan missen, immers op de ene grondsoort doet de ene bloem het beter als de ander. Het kan ook wel zo zijn dat een bloemsoort het ene jaar volop bloeit en het volgend jaar niet weer wordt waargenomen, maar een paar jaar later zo weer in het perceel tot bloei komt.
Zaai geen bloemen(mengsels) door een bestaand grasland, dit kan alleen mits het een echt heel traaggroeiend perceel grasland betreft, dus absoluut geen productiegras als een BG3 of een BG11 en u de grasmat goed kort heeft gemaaid , daarna de grond goed heeft gefreesd en bewerkt  en het perceel moet de laatste jaren niet zijn bemest. Grassen groeien namelijk veel sneller als bloemenmengsels en de grassen zullen de bloemenzaden dan onderdrukken. Bijna altijd is het resultaat zeer teleurstellend.
Wilt u wel een ondergroei van gras dan is het beter om een traaggroeiend gras in de juiste verhouding te mengen met een bloemenmengsel, wij kunnen u daarin adviseren. Ook hier geldt; wel eerst het hele perceel ploegen en een goed zaaibed maken en dan pas inzaaien.

Bemesten: Bloemen- en kruidenmengsels hebben eigenlijk geen bemesting nodig. Het beste resultaat geven de schralere gronden.
Magnesiumgebrek kunt u meestal waarnemen als het gewas geel in plaats van heldergroen op komt. Kieseriet is een middel die het magnesiumgebrek in de grond opheft.
Wilt u wel bemesten let er dan op dat u echt maar zeer weinig mest gebruikt.  Betreft het in te zaaien perceel een rijke grond, dan zullen de soorten die snel kiemen overheersen en de rest van de soorten onderdrukken. Zeker bloemen- en kruidenmengsels hebben belang bij schrale grond.
Mest  bevordert de groei van gras-achtigen t.o.v. kruid-achtigen.
Bij het aanleggen van een akkerrand krijgen we soms de vraag welke zaden giftig zijn voor paarden, omdat deze rand gaat grenzen aan een paardenweide.
Op internet is een lange lijst te vinden van bloemen en ook struiken die giftig zijn voor paarden, waaronder veel voorkomende soorten als beuk, berenklauw, boterbloem, brem, buxus, heermoes, zuring, vingerhoedskruid, ui, tomaatplant, smeerwortel, sint jacobskruiskruid, e.d.
De volgende zaden welke wij verkopen zijn schadelijk voor paarden : koolzaad, boerenwormkruid, bolderik, mosterd, klaproos, lupine, erwt, ridderspoor, vlas, st.janskruid, basterdklaver, kool en boekweit. Weliswaar bij zeer grote inname, maar om alles uit te sluiten kunt u dan het best kiezen voor enkelvoudige soorten zaden en hier zelf of in samenspraak met ons een mengsel samenstellen.
Grasmengsels ( dus zonder kruiden of bloemen toegevoegd!!) kunnen wel goed worden bemest.

ZAAI NIET TE VROEG!
Het inzaaien van een perceel kunt u het beste doen in de periode vanaf eind maart/liever nog  half-eind april tot eind mei.
Wacht het liefst met inzaaien tot de kans op nachtvorst voorbij is, de grond enigszins is opgewarmd en indien mogelijk in een vochtige periode. Zaait u te vroeg in en komt daarna nog een vorstperiode, dan hebt u kans dat de net ontkiemde zaden bevriezen.
Zaden als bijvoorbeeld boekweit, zonnebloem, cosmea, mosterd zijn zeer vorstgevoelig.
Heeft u ingezaaid en dient zich daarna een droge periode aan en u heeft de mogelijkheid om het perceel te besproeien, doe dit dan, u heeft anders de kans dat het (net ontkiemde) zaad verdroogd.
Uiteraard blijft het altijd moeilijk om de juiste tijd van inzaaien te kiezen, de natuur laat zich nu eenmaal niet leiden!

Ook in het najaar na de oogst van granen of maïs kunt u nog een wildakker inzaaien met een herfst- of najaarsmengsel. Dit mengsel is speciaal samengesteld voor de winterperiode: de moeilijkste periode om aan voldoende voedsel te komen of dekking te vinden.  De winter is na predatie en ziekte, een van de bedreigingen voor onze fauna. De meeste soorten in deze mengsels zijn winterhard en hebben een hoge voedingswaarde.

Percelen die in het voorjaar zijn ingezaaid met een éénjarig mengsel en in het najaar grotendeels zijn uitgebloeid kunt u het beste gewoon laten staan. In de dode resten zitten veel insecten, de zaden zijn voedsel en de ruigte is een prima schuilplek voor allerlei dieren. Daarom is het van belang, als u toch wilt maaien, toch zo'n 40% van de stroken te laten staan. De natuur houdt niet van strak en netjes opgeruimd zoals wij mensen dat gewend zijn. Probeer daar rekening mee te houden. Een volgend voorjaar afmaaien. Daarna bij inzaai van een nieuwe akkerrand de grond frezen, ploegen en opnieuw inzaaien.

Graag willen wij u er op attenderen om de verschillende soorten mengsels (of zaden) nooit zo maar met elkaar te mengen.
Onze zaadmengsels zijn allemaal op elkaar afgestemd, zodat het ene het andere niet overgroeid. Wilt u de verschillende soorten zaaien, dan kunt u beter in stroken zaaien. Losse zaden kunt u wel in verhouding met elkaar mengen. U kunt ons altijd raadplegen voor advies.
Ook adviseren wij om u te houden aan de door ons opgegeven zaaihoeveelheden per hectare, zeker als u mengsels te dik inzaait dan zullen de soorten die zich het snelst ontwikkelen de rest van de soorten onderdrukken. Gebruik daarom liever nog iets minder als te veel zaad.  

Als u voor een zaad/mengsel kiest waarvoor u slechts een kleine hoeveelheid zaad nodig hebt, dan kunt u het zaad het best mengen met scherp zand om zo meer volume te creëren. TIP: verdeel het perceel en het zaad in bijvoorbeeld 3 of 4 delen, verdeel daarop het zaad ook in 3 of 4 delen, meng dan met scherp zand voor volume, en zaai dan per deel in, zo zaait u dun en met de juiste zaaihoeveelheid.
Stel uw zaaimachine in op de juiste zaaihoeveelheid per hectare en als u het zaad laat inzaaien door b.v. een loonwerker, attendeer deze er dan op zijn zaaimachine in te stellen op de juiste zaaihoeveelheid per hectare.
Bij inzaai van mengsels met verschillende groottes van zaden, gebruikt een loonwerker vaak een borstelmachine. Maar vooral het instellen van de juiste zaaihoeveelheid per hectare is erg belangrijk. Te dik inzaaien komt het mengsel niet ten goede.

De juiste hoeveelheid zaden berekenen:
1 hectare grond is een oppervlakte van 100 m x 100 m = 10.000 m², een hectare wordt afgekort naar HA en ook wel een bunder genoemd.
1 are is een oppervlakte van 10 m x 10m= 100 m².
Om de juiste hoeveelheid zaden te kopen voor uw perceel moet u de grootte van het perceel hebben bepaald en weten hoeveel kg per hectare er moet worden gezaaid. Het  benodigde aantal kg/ha delen door 10.000 , dit getal vermenigvuldigen met de oppervlakte van uw perceel. De uitkomst van deze som is het benodigde zaad.
Rekenvoorbeeld:
U kiest een mengsel met een zaaiadvies van 35 kg/ha en uw perceeloppervlakte is 3000 m².
35: 10.000x3000m²= 10½ kg zaden nodig.

Wij, Hofman Agrarische Producten te Notter, hebben veel verschillende akker- en bloemenmengsels in ons pakket.
Kijkt u eens op onze website www.natuurzaden.nl . Hier vindt u de samenstelling van de verschillende mengsels, evenals de geadviseerde zaaihoeveelheden en ook een lijst van de enkelvoudige zaden en zaaihoeveelheden. Natuurlijk mag u ons ook altijd even bellen op telefoonnummer 0548-512979, wij adviseren u graag!
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur.
Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten. Tevens op feestdagen.

Wij versturen uw bestelling van maandag tot en met donderdag. Levertijd 3-10 werkdagen.
Indien onverhoopt een artikel niet voorradig is wordt er contact met u opgenomen.
Voor leveringen naar het buitenland gelden er andere tarieven wat betreft de verzendkosten, deze tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.
Leveringen naar het buitenland: Levering na betaling van de factuur, welke u per mail zal worden toegezonden. Levertijd buitenland: 3-10 werkdagen.
Voor ontvangst van een bestelling dient er te worden getekend, indien de vervoerder u niet thuis treft ontvangt u een kaart in de bus, waar verdere instructies opstaan. Het pakket kan dan door u zelf worden afgehaald bij een afhaaldepot bij u in de buurt.

Jolande Hofman
Grimbergerweg 11
7467 PR Notter
tel: 0548-512979
www.hofmanap.nl
www.natuurzaden.nl
www.paardenwei.nl
Gewijzigde openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.
Tussen de middag van 12:00-13:00 uur gesloten.
Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten